II turniej w halowej piłce nożnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2018

 

Regulamin PDF

 

 

Przepisy Amatorskiego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej


 Przepisy ogólne

 1. Pole gry jest prostokątne. Wymiary: dł. 40 m, szer. 20 m.
 2. Pole karne jest wyznaczone jako obszar pola bramkowego boiska do piłki ręcznej.
 3. Punkt karny wyznacza się w odległości 7m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.
 4. Bramki maja rozmiar 3m x 2m,
 5. Piłka musi być wykonana z materiału dozwolonego, piłka halowa rozmiar 4.
 6. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników.
 7. Uczestnikami Turnieju mogą być: osoby powyżej 15 roku życia (osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach inaczej nie zostaną dopuszczone do rozgrywek)
 8. Na uczestnikach Turnieju spoczywa obowiązek ubezpieczenia się, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontuzje, urazy i problemy zdrowotne, itp. zawodników.
 9. Drużyna powinna grać w jednakowych strojach z widocznymi numerami na koszulkach. .W przypadku gdy obie drużyny maja podobne stroje lub drużyna nie posiada jednolitych koszulek oznaczniki zakłada gospodarz lub drużyna która ma różne koszulki (drużyna umieszczona w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu).
 10. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym (nie brudzącym płyty boiska).
 11. W miarę możliwości technicznych Organizator udostępnia drużynie zamykaną szatnię oraz możliwość skorzystania z prysznica (jedna szatnia udostępniona jest dla dwóch zespołów). Osoba otrzymująca klucz do szatni ma obowiązek zwrócenia klucza Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej bezpośrednio po opuszczeniu szatni przez drużynę. Drużyna ma obowiązek pozostawienia po sobie czystej szatni. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zawodników drużyny na terenie hali widowiskowo-sportowej odpowiada kapitan drużyny (osoba pobierająca klucz).
 12. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: zdrowia i godności osobistej innych uczestników Turnieju.

 

 

 1. Punktacja jest następująca
 • za zwycięstwo 3 pkt.
 • remis 1 pkt.
 • porażka 0 pkt.
 1. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów.
  W przypadku równej ilości punktów o pozycji decydują kolejno: bezpośrednie wyniki meczów pomiędzy drużynami, lepsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, losowanie. W przypadku gdy taką samą ilość punktów mają 3 drużyny lub więcej, mała tabela z zainteresowanymi drużynami decyduje o kolejności: większa ilość zdobytych punktów, lepsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, lepsza różnica bramek w całej tabeli, większa ilość zdobytych bramek w całej tabeli, losowanie
 2. O sposobie przeprowadzenia rozgrywek decyduje organizator, uzależnione to będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
 3. Na kapitanie drużyny spoczywa obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z niniejszymi przepisami.
 4. Uczestnik turnieju wyraża zgodę:
 • na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Puszczykowie  ul. Rynek 15, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922) .
 • aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z zawodnikami, trenerami mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję  a także w celach marketingowych
  i reklamowych Organizatora i sponsorów (strona internetowa, Facebook itp.)  .
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu turnieju oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
 • Organizator zastrzega prawo do uzupełnień postanowień regulaminu, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.biblioteka.iq.pl

 

 

Przepisy szczegółowe

 1. Czas meczu – 12-15 minut (w zależności od ilości zespołów)
 2. Drużyny grają po 5 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych zawodników drużyny.
 3. Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z drużyn.
 4. Walkower orzeka sędzia po upływie 3 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.
 5. Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.
 6. Strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych drużyny.
 7. Drużyna ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
 8. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu oraz przez rzut bramkarza ręką.
 9. Gra toczy się do gwizdka sędziego.
 10. Zakaz gry wślizgiem w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.
  Kary
 11. Sędzia może ukarać zawodnika karą: 1 minuta, żółtą kartką lub czerwoną kartką (drużyna przez 1 minutę gra w osłabieniu bez względu na ilość straconych bramek)
 12. Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego stolikowego.
 13. Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych czerwoną kartką). Sędzia może ukarać karą czasową odłożoną,
  w przypadku, gdy na boisku pozostałoby tylko 2 zawodników drużyny.

Nagrody

 • Puchary dla 3 najlepszych zespołów.
 • Statuetka dla najlepszego zawodnika

Postanowienia końcowe

Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.

Pozostałe nieujęte przepisy gry zgodnie z regulaminem PZPN.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian przed jak i w trakcie rozgrywek.

 

ORGANIZATOR