Regulamin wypożyczalni dla dzieci

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2021

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI

 

 1. Wypożyczalnia jest przeznaczona dla dzieci do lat 15. Może z niej korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni potwierdzając zobowiązanie własnoręczny podpisem. Po dokonaniu rejestracji Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczna, która upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie. Za zniszczenie lub zagubienie karty i skutki z tym związane odpowiedzialność  ponosi Czytelnik, za pełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni. Koszt wydania nowej karty ( 5 zł) pokrywa Czytelnik.
 5. Czytelnik zawiadamia bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i przeniesienia się do innej szkoły.
 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki na okres nie dłuższy niż 28 dni.
 7. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika, po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik, który przetrzymuje książki, za przetrzymanie ponad termin określony punkcie 5 pobiera się  opłaty: w kwocie 0,10 zł za każdy dzień; w przypadku pisemnego upomnienia dolicza się koszty druku i opłaty pocztowej.
 9. Zagubioną lub zniszczoną książkę rodzice (opiekunowie) winni odkupić lub zapłacić bieżącą równowartość. Za uszkodzone książki należy się odszkodowanie w wysokości określonej przez bibliotekarza.
 10. Czytelnicy nie mogą korzystać z wypożyczalni, jeżeli w domu jest choroba zakaźna.
 11.  Wierzchnie okrycia, oraz wszelkie torby należy pozostawiać w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 12.  Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do  obowiązującego regulaminu.