Jesteś tutaj: Start / PCHLI TARG 2023

PCHLI TARG 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pchli Targ  2023

Szanowni Państwo - wraca długo wyczekiwane wydarzenie - Pchli Targ w Puszczykowie !

Na kolejne wydarzenie zapraszamy już 16 września 2023r. (sobota), godz. 10.00-13.00, Rynek w Puszczykowie, obok budynku biblioteki. 

Jeśli chcą Państwo przygotować stoisko - zachęcamy do zapisów pod numerem telefonu (proszę o wiadomosć SMS, oddzwonimy lub odpiszemy do zainteresowanych) 668 856 494 lub mailowo nawrocki@puszczykowo.pl 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia. Regulamin zamieszczony jest pod plakatem. 

 

Uwaga: plakat po kliknięciu otworzy się w nowej karcie przegladarki.

plakat reklamujący pchli targ 16 wrzesnia godzina 10 do 13 przy bibliotece w Puszczykowie, ul. rynek 15, na zdjęciu widać przedmioty reprezentujące to co można znależć na targu - użuwane przedmioty.

 

 

 

Regulamin Pchlego Targu w Puszczykowie, organizowanego przez Bibliotekę Miejską im. Małgorzaty Musierowicz Centrum animacji Kultury w Puszczykowie.

 

 I.    Celem „Pchlego Targu” jest:

 

1. umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby fizyczne rzeczy używanych  niepotrzebnych już  właścicielowi;

 

2. stworzenie wydarzenia wspierającego odpowiedzialne postawy konsumenckie w duchu proekologicznym;

 

3. integracja uczestników wydarzenia, wzmacnianie środowiska lokalnego.

 

 II.   Miejsce i czas trwania „Pchlego Targu”.

 

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych przez osoby fizyczne w trakcie „Pchlego Targu" na  Rynku (plac przed biblioteką, ul. Rynek 15) w Puszczykowie odbywać się będzie w godzinach 10.00-13.00 w wyznaczone soboty.

 

 III.   Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.

 

1.               Organizatorem „Pchlego Targu” jest Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

 

2.               Warunkiem uczestnictwa w „Pchlim Targu” jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.

 

3.               Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

4.               Stoiska można zgłaszać u Organizatora telefonicznie – nr tel. 668 856 494 (sms) lub droga mailową : nawrocki@puszczykowo.pl

 

5.               W „Pchlim Targu” jako samodzielni wystawiający udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego. Warunek: ukończone 13 lat, pisemna zgoda opiekuna prawnego. Udział osoby niepełnoletniej prosimy dodatkowo zgłaszać przy zapisie stoiska. 

 

6.               W „Pchlim Targu” jako wystawiający nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu rzeczami używanymi.

 

7.               Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

 

8.               Katalog przykładowych używanych przedmiotów, które mogą być wystawione: odzież, buty, galanteria, książki, płyty, starocie, zabawki, naczynia, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, drobny sprzęt domowy i drobne elementy wyposażenia domowego.

 

9.               Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące,  o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.

 

10.            Na inne przedmioty używane, niewykazane w regulaminie, wymagana jest zgoda organizatora.

 

11.             Rzeczy wielkogabarytowe (np. meble) można eksponować w postaci zdjęć.

 

12.             Organizator nie zapewnia stanowiska. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc, ława, stolik, krzesło, łóżko polowe itp.

 

13.             Uczestnicy imprezy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

 

14.             Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem „Pchlego Targu”.

 

15.             Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

 

16.             UWAGA: wystawienie stoiska na „Pchlim Targu” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

 

17.             Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia. Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

 

 

 

IV.    Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.
 3. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku (tj. 1000 zł.), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

 

 

 

 VI.     Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z „Pchlego Targu”.
 2. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi. 

 

Informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (dalej: BMCAK). Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Bartkowiak[1] (kontakt: biblioteka@iq.pl);
 2. w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 1. a.    dostępu do treści danych;
 2. b.    sprostowania danych;
 3. c.    usunięcia danych;
 4. d.    ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e.    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
 6. f.     przenoszenia danych;
 7. g.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 8. h.    wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 [1] Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu    Europejskiego   i   Rady    (UE) 2016/679   z   27  kwietnia   2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).