Jesteś tutaj: Start / PCHLI TARG 2023

PCHLI TARG 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pchli Targ  2023

Szanowni Państwo - wraca długo wyczekiwane wydarzenie - Pchli Targ w Puszczykowie !

Na kolejne wydarzenie zapraszamy już 24 czerwca 2023r. (sobota), godz. 10.00-13.00, Rynek w Puszczykowie, obok budynku biblioteki. 

Jeśli chcą Państwo przygotować stoisko - zachęcamy do zapisów pod numerem telefonu (proszę o wiadomosć SMS, oddzwonimy lub odpiszemy do zainteresowanych) 668 856 494 lub mailowo nawrocki@puszczykowo.pl 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia. Regulamin zamieszczony jest pod plakatem. 

 

Uwaga: plakat po kliknięciu otworzy się w nowej karcie przegladarki.

pchli targ

 

 

Regulamin jarmarku rzeczy używanych pod nazwą „Pchli Targ” w Puszczykowie

 I.    Celem „Pchlego Targu” jest:

1. umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby fizyczne rzeczy używanych  niepotrzebnych już  właścicielowi;

1. umożliwienie sprzedaży drobnego rękodzieła osobom je wykonującym;

3. stworzenie wydarzenia wspierającego odpowiedzialne postawy konsumenckie w duchu proekologicznym.

 II.   Czas trwania „Pchlego Targu”.

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby fizyczne w trakcie „Pchlego Targu" na  Rynku w Puszczykowie odbywać się będzie w godzinach 10.00-13.00 w wyznaczone soboty.

 III.   Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.

1.               Organizatorem „Pchlego Targu” jest Urząd Miasta Puszczykowo oraz Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie

2.               Warunkiem uczestnictwa w „Pchlim Targu” jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.

3.               Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

4.               Stoiska można zgłaszać u Organizatora telefonicznie – nr tel. 668 856 494 lub droga mailową : nawrocki@puszczykowo.pl

5.               W „Pchlim Targu” jako samodzielni wystawiający udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Warunek: ukończone 13 lat, pisemna zgoda opiekuna prawnego. Udział osoby niepełnoletniej prosimy dodatkowo zgłaszać przy zapisie stoiska. 

6.               W „Pchlim Targu” jako wystawiający nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu rzeczami używanymi.

7.               Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

8.               Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: galanteria, książki, płyty, starocie, zabawki, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło .

9.               Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące,  o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.

10.            Na inne przedmioty, niewykazane w regulaminie, wymagana jest zgoda organizatora.

11.             Rzeczy wielkogabarytowe (np. meble) można eksponować w postaci zdjęć.

12.             Organizator nie zapewnia stanowiska. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc, ława, stolik, krzesło, łóżko polowe itp.

13.             Uczestnicy imprezy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

14.             Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem „Pchlego Targu”.

15.             Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

16.             UWAGA: wystawienie stoiska na „Pchlim Targu” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

17.             Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia. Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

 

IV.    Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
  2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.
  3. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku (tj. 1000 zł.), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

 

V.       Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii.

  1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia  - zarówno wystawcy, jak i kupujący, wymieniający, oglądający stoiska – zobowiązani są do przestrzegania bieżących przepisów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego określonych przez Radę Ministrów, Premiera oraz Ministerstwo Zdrowia.
  2. Wystawcy proszeni są o przygotowanie środków bezpieczeństwa osobistego (maseczka, środek do dezynfekcji rąk do własnego użytku) we własnym zakresie.
  3. Organizator zobowiązuje się do przygotowania stanowiska ze środkami dezynfekującymi dla kupujących, wymieniających i oglądających stoiska.

 VI.     Postanowienia końcowe

  1. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z „Pchlego Targu”.
  2. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi.