TARG RZEMIEŚLNICZY I ARTYSTYCZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy na nowe, cykliczne wydarzenia:

ŁADNA JESIEŃ/ZIMA/WIOSNA/LATO - TARG RZEMIEŚLNICZY I ARTYSTYCZNY

plakat promuj\acy zielonym do góry

 

Zapraszamy na wiosenną edycję Targu Rzemieslniczego i Artystycznego - sobota, 13 maja 2023r. , Rynek w Puszczykowie ( przed Biblioteką, ul. Rynek 15).  Wstęp i zapisy stoisk - bezpłatne. 

UWAGA _ na wydarzenie 13.05.2023r. zakończono przyjmowanie zgłoszeń.

Tworzysz ? Przerabiasz ? Odnawiasz ? Czekamy na Ciebie ! Zapisy zbiera Justyna Nawrocka: pod nr tel : 668 856 494 (sms) oraz droga mailową : nawrocki@puszczykowo.pl

Przed zgłoszeniem zapoznaj się z regulaminem wydarzenia:  

 

 

Regulamin targu wyrobów rzemieślniczych, artystycznych i podobnych pod nazwą "Ładna Jesień/Zima/Wiosna/Lato" w Puszczykowie, zwanego dalej wydarzeniem. 

I.    Celem targu wyrobów rzemieślniczych, artystycznych i podobnych pod nazwą „Ładna Jesień/zima/Wiosna/Lato" w Puszczykowie, jest umożliwienie sprzedaży  przez osoby fizyczne oraz prowadzące działalność gospodarczą (w zakresie przedmiotowym wydarzenia)  rzeczy ręcznie wykonanych, rzemieślniczych wyrobów, przedmiotów artystycznych i kolekcjonerskich, przerobionych oraz odnowionych oraz naturalne, ręcznie robione kosmetyki .

II.   Targ jest wydarzeniem mającym na celu wspieranie odpowiedzialnych postaw konsumenckich w duchu proekologicznym, wspierającym lokalnych twórców oraz promującym zakup przedmiotów wykonywanych ręcznie i lokalnie.

III.Czas i miejsce trwania wydarzenia: 13.05.2023r.r. godz. 10.00-14.00 (czas rozkładania stoisk będzie podany po zapisaniu się uczestnikow), Rynek w Puszczykowie - przed budynkiem Biblioteki Miejskiej ul. Rynek 15.
 

IV.  Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.

    1.           Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Puszczykowo oraz Biblioteka Miejska
im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie

    2.           Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu  jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.

    3.           Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

    4.           Stoiska można zgłaszać u Organizatora telefonicznie – nr tel. 668 856 494 lub droga mailową : nawrocki@puszczykowo.pl

    5.           W wydarzeniu,  jako wystawiający, udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Udział osoby niepełnoletniej prosimy dodatkowo zgłaszać przy zapisie stoiska. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.

    6.           W wydarzeniu, jako wystawiający mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rękodzielnictwa, tworzenie wyrobów artystycznych i kolekcjonerskich,  tradycyjnych i rzemieślniczych wyrobów spożywczych.

    7.           W wydarzeniu, jako wystawiający mogą brać udział osoby prywatne zajmujące się hobbistycznie tworzeniem dzieł artystycznych i ręcznie wykonanych przedmiotów. Osoby prywatne nie mogą sprzedawać wyrobów spożywczych. 

    8.           Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

    9.           Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące,  o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.

 10.           STOISKO:

a.    Uczestnicy imprezy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora .

b.    Podczas zgłaszania stoiska Uczestnik powinien wskazać organizatorowi czy dysponuje własnym stołem/straganem oraz wielkość stoiska.

c.    Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o udekorowania stoiska zgodnie z obowiązującym motywem wydarzenia.  

d.    Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem wydarzenia.

e.    Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

11.       UWAGA: uczestniczenie w wydarzeniu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

 12.           Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na Uczestnikach wydarzenia.

Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

V.      Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji.

1.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania wydarzenia.

2.              Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.

3.              Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku (tj. 1000 zł.), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. 

 

VI.   Postanowienia końcowe

1.    W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z wydarzenia.

2.    Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi.